HuubHoogeveen.nl

bewind beheer budget

Klachtenregeling/Branchevereniging

Bij Huub Hoogeveen Bewind Beheer Budget doen we onze uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van uw financiƫle zaken. Toch kan het gebeuren dat u problemen ervaart.

Wij adviseren u, deze problemen eerst met ons te bespreken. Komen we er samen niet uit en bent u van mening, dat Huub Hoogeveen, bewind beheer budget zijn werk niet goed heeft gedaan of doet, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht zal objectief worden behandeld. De uitkomst van uw klacht zal binnen 14 dagen aan u schriftelijk worden kenbaar gemaakt.

Branchevereniging NBBI
Wij zijn toegelaten als lid. Wanneer u niet tevreden bent over de uitkomst van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de branchevereniging NBBI.