HuubHoogeveen.nl

bewind beheer budget

Inkomensbeheer

Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt.
Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden wij  voor u gaan verrichten. Dit contract wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen en ondertekend.
Bij inkomensbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk.

Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Inkomensbeheer bestaat uit twee vormen:

Vaste lasten:

Wij ontvangen uw inkomen en betalen hiervan de huur, de energie en ziektekosten verzekering. Het restant wordt overgemaakt naar uw eigen rekening.

Totaal:

Wij ontvangen uw inkomen en betalen hiervan de met u afgesproken uitgaven, volgens het budgetplan, en andere betalingen die (door u) worden opgestuurd.

Wij schrijven de instanties aan, met wie u financieel te maken heeft, met het verzoek de nota’s correspondentie voortaan rechtstreeks naar Huub Hoogeveen bewind beheer budget te sturen. Hierdoor kan er snel worden gereageerd, mocht u nog zelf rekeningen of correspondentie ontvangen, verzoeken wij u deze aan ons door te sturen.

Ook verzorgen wij voor u belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en het aanvragen van kwijtscheldingen en het in overleg treffen van betalingsregelingen. Daarnaast zullen wij nagaan of u in aanmerking komt voor de minimaregelingen bij uw gemeente.