HuubHoogeveen.nl

bewind beheer budget

Schulden

Heeft u schulden?

Heeft u schulden of dreigt u niet meer aan uw betalingsverplichting te kunnen voldoen?

Dit komt helaas vaak voor in Nederland en het is belangrijk dat u hulp inschakelt.

Heeft u problematische schulden, dus grote betaalachterstanden, waardoor u het overzicht bent kwijtgeraakt dan is Inkomensbeheer/beschermingsbewind mogelijk een middel om te zorgen dat de vaste lasten weer tijdig worden betaald en dat de mogelijkheden worden onderzocht om toe te leiden naar schuldhulpverlening.

Is voor u schuldhulpverlening opgestart of bent u toegelaten tot de WSNP ( Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) dan kan Inkomensbeheer of beschermingsbewind  u hierbij ondersteunen om dit met succes te doorlopen.

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u in deze periode geen nieuwe schulden maakt.

Werkgevers

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Verlies aan productiviteit van de werknemer is een onderdeel daarvan. Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.

Wij kunnen met  de werknemer een inkomsten en uitgaven overzicht opstellen om zodoende werknemer inzicht te geven in zijn financiële situatie en de mogelijkheden te onderzoeken voor een oplossing van de schulden.