HuubHoogeveen.nl

bewind beheer budget

Welkom

Wat is onze doelstelling:

Wij staan voor nieuwe kansen, respect en geduld. Onze organisatie heeft als uitgangspunt dat zij kleinschalig is en gebruik maakt van samenwerking met andere partijen.

Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarvoor hij of zij niet heeft gekozen. Ongeacht de situatie wordt iedereen respectvol benaderd. Duidelijkheid, respect en goede bereikbaarheid  kunt u van ons verwachten.

U weet wat er van u verwacht wordt en waar u op kunt rekenen.

Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 58751106
Correspondentieadres: Postbus 283, 2280 AG Rijswijk